Rodokmen Pavlíčků ze Zamach

Úvodní stránka


Příjmení Pavlíček je odvozeno z křestního jména Pavel. Přesto se původně objevilo jen v izolovaných místech. Jedním z nich je oblast západně od Mladé Boleslavi.
Rod Pavlíčků se ve Velkých Zamachách usadil na přelomu 17. a 18. století. V roce 1699 se do zamašského Jírova gruntu přiženil Jan Pavlíček z Čejetic na kosmonoském panství, když si vzal 22-tiletou vdovu Alžbětu po Martinovi Jírovém mladším. Statek mu byl dědičně připsán 17.12.1699. Jedná se o pozdější statek čp. 9 stojící v jihozápadní části návsi. Od čp. 9 bylo později odděleno hospodářství čp. 17. V průběhu 18. století Pavlíčkové získali i zamašský statek čp. 2 (později rozdělený na čp. 2 a 19) a v polovině 19. stol. hospodu čp. 11. Ze Zamach se Pavlíčkové dále rozšířili mj. do okolních obcí Kadlín, Vrátno, Kluky (dvůr Žebice), Krásná Ves, Mělnické Vtelno, Nebužely, Vysoká Libeň, Tajná, Záboří a do Ledčic na Podřipsku.
Jan Pavlíček se narodil asi v r. 1678 v Čejeticích u Mladé Boleslavi ve statku, který od pradávna nesl jméno "Pavlíčkovský". Doložit však lze až Janova praděda Matěje Pavlíčka, narozeného někdy v letech 1560 - 1580. Matějův syn Pavel, narozený r. 1600, je jmenován jak v Seznamu poddaných podle víry v r. 1651, tak v berní rule r. 1654 jako držitel dvou gruntů. Janův otec, též Jan Pavlíček, převzal hospodářství v r. 1671.
Čejetičtí Pavlíčkové se později rozštěpili do tří hlavních větví čejetické, němčické a libichovské.
Starší historie zamašského čp. 9 je vymezena následovně:
v r. 1569 Jíra Hruška
? Jakub Hruška (v purkrechtních knihách zal. 1647 je ještě nadepsáno "Grunt Jakuba Hrušky"
v r. 1606 Jíra Kubů
v r. 1625 Matěj Jírů
po r. 1647 Matěj Jírův alias Široký- asi syn (první držitel zapsaný v Purkrechtní knize vrchní rychty zamašské, ujal statek krátce předtím)
v r. 1654 Jiří Matěj - asi týž (dle Berní ruly ke statku patřilo 84 strychů orných polí a 1 1/2 str. zahrad)
30.11.1667 převzal Martin Jírů, který se oženil s dcerou Matěje Jíry a přijal jeho příjmení
23.1.1698 převzal Martin mladší Jírový od otce
S velkou pravděpodobností tvoří posloupnost držitelů gruntu spojitou příbuzenskou řadu, která mj. ilustruje vytváření příjmení odvozováním ze jména otcova, případně přejímání příjmení po předchozím držiteli statku.
Vedlejší větve rodiny Jírů se usadily ve Vysoké u Mělníka, Chramostku u Lužce n. Vlt. a zejména - pod jménem Podlipský - v Chorušicích a později v Mělnickém Vtelně čp. 7.

Pokud mi je známo, v současné době již Pavlíčkové v Zamachách nežijí. Zpracovaný rozrod je doveden, kde bylo možno, do konce 19. století, má tedy daleko do úplnosti. Uvítám proto každou zprávu, která by přispěla k jeho dalšímu rozšíření.


Rozrod Jana Pavlíčka a Alžběty roz. Benešové ze Zamach (prozatimní verse 2002)
Neúplný rozrod Pavlíčků z Čejetic (prozatimni verse 2002)
Základní rozrod Jírů ze Zamach (připravuje se)


verse pavlicek.2002

Jan Mašek, 21/10/2002, E-mail: masek_jan@seznam.cz.